Lesson 1, Topic 1
In Progress

Jaarlijkse variatie

28 March 2024

Naast de veranderingen in neerslag- en verdampingspatronen is ook de aanvoer vanuit de rivieren per jaar erg divers. Als we naar de grafiek kijken van de metingen bij Lobith, zien we de minimumafvoer. Hoe roder de kleur, hoe droger het is en hoe lager het water van de rivier staat. De 15 droogste jaren sinds 1901 zijn aangegeven met jaartallen. Van de 15 droogste jaren vallen er 5 in de afgelopen 10 jaar. Hieruit kunnen we dus opmaken dat droogte in Nederland steeds frequenter voorkomt.

Figuur 6: Minimumafvoer van de Rijn

Figuur 7: Jaarneerslag met scenarios

Net als in het vorige thema kan dit ook te maken hebben met het veranderende klimaat. In de landen bovenstrooms van de rivieren zijn de neerslagpatronen ook veranderd. Daarnaast zijn sommige rivieren volledig of gedeeltelijk afhankelijk van smeltwater. Door oplopende temperaturen in de sneeuwgebieden kan de hoeveelheid sneeuw afnemen, met als direct gevolg een afname van het smeltwater dat richting Nederland komt.

Belangrijk: het gaat om de 15 droogste jaren sinds 1901, dus over een periode van ruim 120 jaar. En dat we zo zien dat het dus steeds droger wordt, want we krijgen steeds meer droge jaren.