De Wereld van Water 

Deze week stond Wavemakers United voor het Watersportverbond op de NOT-beurs in Utrecht om het lespakket ‘de Wereld van Water’ te delen met het Nederlandse onderwijs.  

Op de NOT-beurs komt het voltallige Nederlandse primair- en voortgezet onderwijs samen om te leren over innovaties en de nieuwste happenings voor in de klas. Voor de gelegenheid heeft het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap een les over droogte ontwikkelt die dinsdag 24 januari feestelijk is gelanceerd. De les gaat in op een actueel onderwerp, want ook in Nederland krijgen wij steeds vaker te maken met een tekort aan water. Spelenderwijs komen scholieren in aanraking met dit onderwerp door het voeren van discussies en het spelen van spellen.  

De Wereld van Water laat kinderen duiken in thema’s zoals plastic soep, te veel water en vervuild water terwijl de link met topsport wordt gelegd.  

De lessen van de Wereld van Water zijn een aanvulling op het aardrijkskundig onderwijs. Deze kunnen afzonderlijk gegeven worden als inleidende- of extracuriculaire opdracht of in een ad-hoc les, zowel in de klas, thuis, maar ook op de sportvereniging.  

Het lespakket is gratis en toegankelijk voor iedereen! 

Meld je aan via deze link!